Co je domácí násilí

Charakteristika domácího násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální či ekonomické násilí mezi blízkými osobami žijícími společně v jedné domácnosti. Dochází k němu opakovaně zpravidla v soukromí, tedy „za zavřenými dveřmi“, mimo kontrolu společnosti. Pro domácí násilí je charakteristické, že intenzita násilných incidentů se stupňuje a role násilné a ohrožené osoby se nemění.

Domácím násilím může být v různých životních situacích ohrožen každý člověk. V roli oběti se mohou ocitnout ženy i muži. Zvlášť zranitelnou skupinou jsou děti, senioři a lidé s handicapem.

Domácí násilí se může objevit ve vztahu partnerském, v manželství, mezi sourozenci, mezi dospělými dětmi a jejich rodiči nebo prarodiči. Osobou, která se násilí dopouští, může být kdokoliv. A to bez ohledu na věk, vzdělání, fyzickou sílu nebo společenské postavení.

Formy domácího násilí

Existují různé formy domácího násilí, které jsou však často propojené:

  • Fyzické násilí – fyzické násilí se objevuje v podobě fackování, bití, pálení, škrcení, svazování, odpírání spánku a jídla, ohrožování zbraní.
  • Psychické násilí – psychické násilí se projevuje ponižováním, zastrašováním, hrubým nadáváním, psychickým vydíráním (př. vyhrožování rozchodem, sebevraždou, únosem dětí), či zesměšňováním (zejména před jinými lidmi). Zvláštní formou psychického týrání je sociální izolace. Ohrožené osobě bývá bráněno v kontaktu s rodinou a přáteli, jsou jí kontrolovány SMS zprávy, emaily i denní aktivity, je jí přikazováno například i to, jak se má chovat a co si oblékat.
  • Sexuální násilí – sexuálním násilím se rozumí znásilnění, sexuální napadání, donucení k používání nebo sledování pornografie či jiné nucení k sexuálním praktikám proti vůli ohrožené osoby.
  • Ekonomické násilí – pro ekonomické násilí je charakteristické neposkytování peněz na provoz domácnosti, znemožnění přístupu k rodinným příjmům (příp. nucení žádat o peníze), každodenní kontrola nákupů, zákaz chození do práce a tím udržování ekonomické závislosti na partnerovi nebo nucení k závazkům v podobě půjček.
  • Stalking (nebezpečné pronásledování) – po ukončeném vztahu s domácím násilím může pokračovat násilí ve formě tzv. stalkingu. Toto jednání se vyznačuje opakovaným obtěžováním ohrožené osoby formou osobního kontaktu, opakovaných obtěžujících telefonátů či SMS zpráv, zanechávání vzkazů, nechtěných dárků apod. Kontakty mohou být vyhrožující a nenávistné, ale stejně tak zamilované nebo slibující změnu chování. Stalking je trestný čin a lze se proti němu bránit, i když mu nepředcházelo domácí násilí.

Co není domácí násilí

Domácí násilí není možné zaměňovat za partnerskou hádku či „manželskou rozepři“. Při hádce proti sobě stojí dvě rovnocenné osoby, které jsou v podobném postavení. V případech domácího násilí jsou role nevyvážené a neměnné.

Leták – Intervenční centrum

Vizitka – Intervenční centrum