Ohrožené osoby

Domácí násilí se vyskytuje ve všech společenských skupinách, nezávisle na vzdělání či ekonomické situaci pachatele či oběti. Násilí může mít nejrůznější formy.

Ohrožená osoba a násilná osoba nemusejí být vždy v partnerském vztahu. Velmi často dochází k násilí mezigeneračnímu. Dospělé děti mohou napadat své rodiče nebo prarodiče. Zároveň ale i dospělé děti mohou trpět týráním ze strany svých rodičů nebo jiných příbuzných.

Ve znevýhodněném postavení jsou:

  • osoby mentálně nebo zdravotně postižené
  • senioři
  • ženy na mateřské dovolené
  • nezletilé děti.

Obětí se ale může stát i ředitel velké firmy. Obětí domácího násilí se může stát každý.

Pro oběť je soužití v domácím násilí velmi psychicky náročné a postupně se tomuto prostředí přizpůsobuje. I proto může někdy trvat velmi dlouho, než se rozhodne soužití ukončit. Často se také opakují období klidu a spokojeného soužití následovaná obdobím hádek a násilí.

Ohrožené osoby mají velmi často snížené sebevědomí. Mohou se potýkat s celou řadou zdravotních potíží, které jsou vyvolány neustálým stresem. Často má tato situace vliv na jejich rodičovské schopnosti nebo výkon v zaměstnání.

Osobou ohroženou domácím násilím je také kdokoliv, kdo s obětí domácího násilí žije. Zažívá stres, psychické týrání a obavy z násilí, které nemůže zastavit. I proto je, i ze zákona, taková osoba považovaná za ohroženou.

Osobou ohroženou domácím násilím je vždy dítě, které v takovém prostředí vyrůstá. Rodiče si často myslí, že děti jejich problémy nevnímají. Děti ale vidí a slyší, co se doma děje. Pokud máte děti, není to už jen váš problém.

Pokud jste obětí domácího násilí, možná máte podobné pocity:

Strach – že vám nikdo neuvěří, že se vám násilník pomstí, že vám nikdo nepomůže

Stud – že o tom budou mluvit sousedé a známí, že vás odsoudí

Vinu – že rozbijete rodinu, že násilníka provokujete a jste důvodem konfliktů, že si útoky zasloužíte

Zodpovědnost – za udržení rodiny, za výchovu dětí nebo samotného násilníka

Ať už pociťujete cokoliv, nikdo nemá právo vám ubližovat. Někdy pomůže tyto pocity zpracovat s lidmi, kteří vám pomohou nalézt řešení. I k tomuto účelu můžete využít našich služeb. Kromě psychologické péče nabízíme také služby právníka a sociální poradenství.

Ne každý vztah je nutné ukončit. Je však nezbytné ukončit násilí ve vztahu.

Na koho se obrátit, když jsem osobou ohroženou domácím násilím?