Formy pomoci pro cílovou skupinu

Co dělat, když dojde v rodině k domácímu násilí?

Domácí násilí sice ovlivňuje všechny členy rodiny, ale každého trochu jiným způsobem. Z tohoto důvodu existují také různé formy odborného poradenství, které jsou určeny osobám ohroženým domácím násilím, jejich dětem nebo osobám, které mají problémy se zvládáním agrese. Jejich společným cílem je zabránit dalšímu násilí a najít způsob jak se vyrovnat s následky domácího násilí. O nejvhodnějším způsobu pomoci je vždy nutné se poradit s odborníkem. Stejně tak se liší doporučená délka pomoci případ od případu – někdy stačí jen pár setkání, někdy je nutná dlouhodobější péče.

Možnosti pomoci osobám ohroženým domácím násilím

Osoby, které zažívají domácí násilí, se mohou obrátit na intervenční centra, která jsou ze zákona v každém kraji ČR. Tato centra nabízejí pomoc právní, sociálně-právní nebo psychologickou. Osoba ohrožená domácím násilím tak může za pomoci pracovníků intervenčního centra řešit otázky týkající se předběžných opatření nebo rozvodu. Ohrožené osobě je nabízen prostor, aby se vyrovnala s traumatem, které pro ni domácí násilí a rozpad rodiny znamená. Kromě individuálních konzultací nabízejí některá intervenční centra i skupinová sezení, kde se pod odborným vedením setkávají lidé s podobnými zkušenostmi a mohou se tak vzájemně inspirovat při řešení nastalé situace.

Možnosti pomoci dětem

Dítě vždy určitým způsobem vnímá násilí v rodině, a to i v případě, kdy není konfliktům přímo přítomno. Děti na tuto situaci reagují různými způsoby: smutkem, strachem, agresí; objevují se u nich problémy ve škole, s vrstevníky; mají zdravotní potíže či potíže se spánkem atd. Z tohoto důvodu by měla být dětem věnována zvýšená pozornost a měly by dostat prostor svoje emoce zpracovat. Takovou možnost dětem nabízejí krizová centra pro děti a dětští psychologové. Existují různé druhy individuální pomoci dětem (př. za pomoci her, psů, malování, keramické hlíny), někdy jsou ale vhodná i společná setkání dítěte s rodičem, v jiných případech dětské skupiny.

Možnosti pomoci osobám nezvládajícím agresi

Nabídky určené osobám, které nezvládají agresi ve vztazích, nejsou bohužel časté, přestože jsou velmi smysluplné. Místo morálního odsouzení potřebují tyto osoby najít jiné způsoby, jak ventilovat svůj vztek. V tomto jim mohou pomoci individuální psychologické konzultace i skupinová sezení. Ve skupině se jedinec po nějaký čas pravidelně setkává s lidmi, kteří jsou ve stejné situaci jako on. Společně mluví o svých problémech a pocitech. Díky podobné zkušenosti se členové skupiny dovedou vzájemně lépe pochopit a najít možná řešení, ke kterému by jako jednotlivci jen těžko došli.