Osoby nezvládající agresi ve vztazích

Násilí je prosté, můžeme ho zastavit, když budeme chtít. Není to nic složitého, když o tom přemýšlíte. Násilné chování je násilné chování. A nikdo jiný ho nemůže zastavit než ten, kdo se násilí dopouští. Když přestane dávat vinu za své násilí ostatním, pak může zvládnout své násilí a ovládnout ho bez ohledu na to, jak se chová ona (okolí).“ (Manalive, 2005 in Marvánová, Pokorná, Toufarová 2008)

Máte často pocit, že snadno vybuchnete?

že v návalu hněvu zraňujete své blízké, pak toho lituje, chcete to příště zvládnout jinak, ale nedaří se to?

že Vám agresivní chování komplikuje vztahy s blízkými?

že váš hněv má svůj důvod, ale stává se, že jeho projevy bývají nepřiměřené situaci?

Pokud jste na uvedené otázky odpověděli většinou ANO, je pro Vás pravděpodobně obtížné zvládat svůj hněv a bezpečně ho ventilovat.

Hněv je emoce jako každá jiná, nelze se jí ubránit a každý z nás se někdy na něco a na někoho rozčílí. Důležité je, že hněv v nás modifikuje velké množství energie, tuto energii pak můžeme přetvořit v konstruktivní anebo destruktivní jednání.

Intenzitu i formu z hněvu pramenící agrese ovlivňují jak vrozené, tak získané faktory. Podílí se na ní mimo jiné také učení a nepříznivé vlivy v době před narozením a krátce po něm. Agrese nemusí vždy nutně přerůst v násilné chování (fyzicky agresivní chování s jasným úmyslem poškodit jinou osobu – bití, škrcení, vyhrožování).

To jak zaměřit, usměrnit a řídit tuto energii hněvu a agrese se lze naučit. Cesta k tomu by se dala schématický shrnout do několika bodů (Křivohlavý 2004):

  • Rozpoznání většího výskytu hněvu ve vašem životě
  • Hlubší poznání toho, které okolnosti ve vašem životě, vás vedou k hněvu
  • Osobní rozhodnutí pro změnu – přetavit energii hněvu v konstruktivní/zdravější jednání
  • Využití pozitivních faktorů, které vám budou podporou ve změně (sociální opora, omezení styku s lidmi, kteří ve vás vyvolávají hněv; odpuštění těm, kteří vám ublížili)
  • Neustálá kontrola směru vaší cesty, především z vaší strany, ale i schopnost přijímat konstruktivní kritiku
  • Vytrvat v nastoupené cestě

Po této nelehké cestě nemusíte kráčet sami, můžeme Vám v tom být nápomocni. Neváhejte se na nás obrátit.

My Vám můžeme pomoci:

  • Zmapovat Vaše projevy hněvu a agrese
  • Porozumět tomu, co je spouští
  • Pochopit projevy zlosti ve Vašem těle a emocích, tak abyste je mohli lépe zvládat
  • Naučit se techniky zvládaní hněvu

SPONDEA

Sýpka 25, Brno-Černá Pole

T: +420 725 005 367
E: nasilivrodine@spondea.cz
Web: www.nasilivrodine.cz