Pro rodiče

Rodiče dětí, které vyrůstají v rodině zasažené násilím, mají často tendenci podceňovat důsledky násilí na vývoj dětí. A to především tam, kde děti násilí přímo nevidí. Děti ale vycítí atmosféru v rodině a vnímají nerovnováhu ve vztahu. V důsledku toho mohou zažívat negativní pocity – strach, bezmoc, hněv – se kterými se ale rodičům nesvěří. Důsledkem násilí v rodině mohou být také psychické a zdravotní problémy vážnějšího rázu.

Co mohou děti zažívat?

 • hněv, vztek na rodiče, který ubližuje, ale také na toho, který násilí trpí
 • strach o život, o zdraví
 • bezmoc nad situací, za kterou se cítí zodpovědné
 • rozporuplnost svých pocitů, kdy násilného rodiče nenávidí, ale zároveň jej mají rády
 • nekončící tlak a ztráta pocitu bezpečí

Jaké to může mít viditelné důsledky?

 • děti se mohou zhoršit ve školním prospěchu
 • mohou ztrácet kamarády, být agresivní vůči vrstevníkům nebo se jich stranit
 • mohou se sebepoškozovat
 • mohou trpět fyzickými bolestmi – bolestí hlavy, břicha, horečkou – které nesouvisejí se zdravotními příčinami

Které důsledky nemusíte vidět?

 • psychické potíže – deprese, sebeobviňování za konflikty rodičů, myšlenky na sebevraždu
 • potíže s navazováním partnerských vztahů – výběr násilného partnera nebo nezvládání vlastní agrese ve vztahu
 • noční můry, nespavost
 • posunutí vnímání toho, co je ještě v pořádku a co už není

Co pro své děti můžete udělat?

Domácí násilí je zatěžující pro oběti i přítomné děti. Je tedy třeba nejen vyhledat pomoc pro děti, ale také pro sebe. K tomuto účelu slouží intervenční centra pro oběti domácího násilí a krizová centra pro děti, dospívající a rodinu. Tím, že chráníte sebe, chráníte i své dítě.

Můžete si objednat první schůzku telefonicky. Schůzky jsou nezávazné a zcela diskrétní. Nemusíte ani vystupovat pod vlastním jménem. Případně můžete přijít sám/sama a děti přivést později. Služby jsou bezplatné.

V případě, že jste to vy, kdo se násilí dopouští, můžete také vyhledat odbornou pomoc, například na krizové lince pro osoby nezvládající agresi ve vztazích.

Co děti u psychologa může čekat?

Schůzky s dětmi probíhají příjemnou formou úměrně jejich věku a zralosti. Pracovníci krizového centra využívají hry, pískoviště, kreslení nebo keramickou hlínu. Některé centra dokonce nabízejí canisterapii – péče o dítě s využitím pejska. Děti většinou vnímají docházení do centra velmi pozitivně, jako neutrální prostředí, ve kterém nemusejí nikoho zachraňovat, nikomu nic vysvětlovat, za nic se omlouvat. Mladší děti často vůbec nepostřehnou, že mluví s psychologem a berou ho jako staršího kamaráda. Starší děti naopak oceňují to, že je někdo dospělý vyslechne a bere jejich starosti vážně. S psychology můžete také probrat to, jak děti situaci vnímají a jak jim můžete pomoci prožívat krizové situace.

Pokud nemáte v místě svého bydliště žádné krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu, můžete kontaktovat dětského psychologa nebo orgán sociálně-právní ochrany dítěte, který vám může doporučit vhodné odborné pracoviště.

Spondea – Intervenční centrum

Sýpka 25, Brno-Černá Pole

T: +420 544 501 121, +420 739 078 078
E: intervencni-centrum@spondea.cz
Chat: www.chat.ic-brno.cz
Web: www.ic-brno.cz

Jihlava

T: +420 725 480 993

Intervenční centrum Jihlava

Pod Příkopem 4, Jihlava

T: +420 567 215 532, +420 606 520 546
E: ic.vysocina@volny.cz

Spondea – Krizové centrum

Sýpka 25, Brno-Černá Pole

T: +420 541 235 511, +420 608 118 088
E: krizovapomoc@spondea.cz
Chat: www.chat.spondea.cz
Web: www.spondea.cz